Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça https://memoriadigital.upc.edu, és propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb CIF número Q-0818003F i seu social a:

  • Jordi Girona, 31
  • 08034 Barcelona
  • SPAIN

A través d'aquest web es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb la Universitat i el seu patrimoni documental gràfic.

Els objectius de Memòria Digital UPC són: impulsar la digitalització del patrimoni gràfic de la UPC, fer visible un fons que és de difícil accés i/o restringit, ser la interfície que permeti la consulta conjunta d'una selecció d’aquest fons, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la UPC o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests. Els documents inclosos al lloc web Memòria Digital UPC són propietat de la Universitat.