Photographic reports

Els reportatges pertanyen principalment al fons de la Universitat Politècnica de Catalunya però també s'inclouen els fons personals i professionals que la Universitat ha recollit o rebut com a donació al llarg dels anys.