Sobre MDUPC

Memòria Digital UPC (MDUPC) és el portal institucional del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius que té com a objectiu recuperar, preservar i difondre, en accés obert, el patrimoni fotogràfic de la Universitat. Està obert a la participació de tota la comunitat universitària.

Estructura dels continguts

La pàgina principal permet la consulta dels reportatges per dos grans blocs:

  • Vida UPC: mostra el fons organitzat per tipus d’actes o activitats dins els grans àmbits funcionals de la Universitat.
  • Unitats acadèmiques i serveis: mostra el fons organitzat per l’òrgan productor dels reportatges. Entre aquests hi trobem: el rectorat, els centres docents, els departaments i instituts, les unitats d’administració i serveis, els campus, el Consell Social i les unitats del grup UPC.

A dia d’avui formen part de MDUPC els reportatges de les següents associacions, persones i unitats acadèmiques i de serveis.

El portal també disposa d’un cercador que permet fer consultes per activitat, autor del reportatge, data, persona o entitat, lloc i unitat a què pertany el reportatge.

Exposicions virtuals

A la part central del portal trobareu exposicions virtuals que s’han fet amb motiu d’esdeveniments institucionals o bé per donar a conèixer reportatges que són particulars pel seu contingut.

Consulteu les exposicions realitzades.

Agraïments

Per a les tasques d’elaboració de l’inventari i la digitalització del fons fotogràfic dipositat a l’Arxiu UPC, l’Oficina de Documentació i Arxius ha obtingut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya destinada a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius d’entitats privades sense finalitat de lucre i universitats públiques els anys 2017 i 2020.