Nomenament de Salvador de las Heras, director del Departament de Mecànica de Fluids (DMF). 2009 (7 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Salvador Augusto de las Heras Jiménez com a director del Departament de Mecànica de Fluids (DMF), acte que es va celebrar el dia 6 d'octubre de 2009 a l'antiga ETSEIAT.


Browse all 7 items