Nomenament de Miquel Soriano, director del Departament d'Enginyeria Telemàtica (DET). 2009 (5 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Miquel Soriano Ibáñez com a director del Departament d'Enginyeria Telemàtica (DET), acte celebrat al Campus Nord el dia 18 de setembre de 2009 i on van assistir el Rector Antoni Giró i la secretària general, la Sra. Ana Abelaira.


Browse all 5 items