Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) (9 total)

El de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és el més jove d’aquesta Universitat (abril 2001), però també un dels de més solera, atès que està integrat per professorat provinent de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), la primera escola d’agricultura a Catalunya fundada l’any 1911, amb una experiència en docència i en recerca de quasi be 100 anys. El Departament és la Unitat Bàsica 745 de la UPC i estem ubicats a Castelldefels, al Campus del Baix Llobregat, dins del Parc Mediterrani de la Tecnologia. Així doncs, el personal docent i investigador imparteix docència de Primer cicle, Postgrau i Doctorat, mentre que pel que fa referència a la recerca i transferència de tecnologia, degut a la interdisciplinarietat del nostre Departament, les línies en les quals estem implicats són diverses i comprenen des de: aqüicultura, agricultura de precisió, biologia i ecofisiologia vegetal, biotecnologia cel·lular i molecular, economia agroalimentària, gestió i valorització de residus, millora genètica vegetal, producció vegetal i animal, sanitat vegetal i transformació d’aliments. Aquesta diversitat, ens fa ser un departament singular, però permet fer una recerca util i profitosa per al sector agroalimentari. Amb tot, doncs, la finalitat del DEAB amb totes les seves actuacions no és un altra que dur a terme un ensenyament de qualitat i promoure una recerca i/o transferència de tecnologia que sigui profitós per la nostra societat.


Events and activities

Browse all 9 items