Recull de vistes aèries dels diferents espais del Campus Diagonal-Besòs (35 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus Diagonal-Besòs en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del Campus Diagonal-Besòs i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse first 24 of 35 items

View all
View all