Recull de vistes aèries dels diferents espais del Campus Nord (24 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus Nord en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del Campus Nord i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse all 24 items