Recepció del Sr. Federico Mayor Zaragoza a la UPC. 1987 (16 total)

Visita del Sr. Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO, acompanyat d'una petita comitiva, a la UPC en l'any 1987.


Browse all 16 items