Rector Josep Ferrer Llop. 2002-2006 (5 total)

Recull de diversos retrats del Sr. Josep Ferrer Llop durant la seva etapa com a Rector de la UPC: des de l'any 2002 fins al 2006. Nascut a Barcelona l’any 1949 és enginyer industrial des de l’any 1971 i catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC des del 1986. Al llarg de tota la seva carrera, ha compaginat les tasques de docència i recerca amb una intensa activitat sindical, de gestió i de política universitària. Per raons familiars, ha mantingut també una relació estreta amb el món de la petita i mitjana empresa. Així doncs, la seva activitat de docència, centrada a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ha estat i és àmplia, variada i ben apreciada pels estudiants. En destaquen la seva aportació de material docent i el fet d’haver donat a les assignatures matemàtiques una clara orientació cap a l’enginyeria. A més a més, la seva recerca ha evolucionat des dels temes teòrics que tractava la seva tesi doctoral, fins als actuals, pròxims a la teoria de control, per la qual cosa comparteix la seva activitat de recerca entre el Departament de Matemàtica Aplicada I i l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC). D'aquesta manera, en els darrers deu anys ha centrat els seus treballs en la teoria de sistemes lineals, sobre la qual ha publicat 15 articles en revistes internacionals durant aquest període. Paral·lelament, va ser un dels principals impulsors de l’acció sindical, i va ser elegit president de la Junta de Personal Acadèmic a les tres primeres eleccions. Amb tot, ha estat responsable de política universitària de Comissions Obreres i convidat a participar a les sessions preparatòries de l’Informe Bricall i en nombrosos seminaris i jornades organitzats per la Conferència de Rectors, per la Conferència de Presidents de Consells Socials, per la Càtedra Unesco de la Universitat Politècnica de Madrid, així com per diferents universitats i associacions professionals. Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec.


Browse all 5 items