4a Jornada UPC Alumni 'Smart talent, smart projects. El valor dels equips multidisciplinaris'. 2015. (6 total)

El 3 de juny va tenir lloc la 4a Jornada UPC Alumni, 'Smart talent, smart projects. El valor dels equips multidisciplinars', organitzada amb l'objectiu de facilitar el networking i aprofundir en un tema rellevant per a la societat i el món politècnic. Enguany, s'ha fet èmfasi en la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris dels titulats i titulades de la UPC. Aquest és un dels elements clau de la formació que imparteix la Universitat i que constitueix un valor a l'alça en el mercat de treball actual, en el qual els projectes són el fruit d'equips col·laboratius avançats. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ubicada a l'av. Diagonal, 647, de Barcelona, ha estat l'emplaçament de la 4a Jornada UPC Alumni que s'ha centrat en el talent i els projectes d'èxit en el món de l’enginyeria. A la Jornada, ha assistit el director del CERCA, Lluís Rovira.


Browse all 6 items