Departament de Física (DFIS) (2 total)

El 8 d'octubre de 2015 es va constituir el de la Universitat Politècnica de Catalunya, fruit de la fusió dels anteriors i i els professors de l'àmbit de l'enginyeria aeroespacial dels campus de Castelldefels i Terrassa. El DFIS aplega doncs personal docent i investigador de tres àrees específiques: Física, Enginyeria Nuclear i Enginyeria Aeroespacial.


Events and activities

Browse all 2 items