Departament de Representació Arquitectònica (DRA) (20 total)

El , creat l’any 2017 a partir de la unió dels departaments d’ i , imparteix docència en les àrees d’anàlisi plàstica, dibuix arquitectònic i geometria descriptiva, per encàrrec de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). També desenvolupa activitats de recerca, principalment a través del grup de recerca "Arquitectura: Representació i Modelatge" (AR&M), estructurat en les línies de recerca “L'expressió del projecte d'arquitectura. Anàlisi i evolució” (EDPA) i “Modelatge i Simulació Visual a l'Arquitectura” (MSVA), que imparteix el Programa de Doctorat Interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.


Events and activities

Browse all 20 items