Departament de Ciències de la Computació (DCS) (3 total)

El dia 21 de Juliol de 2014 el Consell de govern de la UPC aprova el canvi de nom del , denominat-se ara . El va ser creat l'any 1986 durant la reorganització acadèmica duta a terme a la UPC. Inicialment DLSI va agrupar diversos departaments del camp del software de les diferents escoles universitàries. Per tal de proporcionar un millor recolzament a les tasques dels professors i investigadors del Departament de LSI, l'any 1987 es va crear el . Aquest laboratori, que inicialment va estar format per dues persones, va creixer tant en personal associat -fins a 12 persones al 2010- com en capacitats i professionalitat, aconseguint consolidar un suport TIC integral per a tots els usuaris del Departament. En aquest període de temps el LCLSI va anar assumint tant els serveis bàsics o d'infraestructura informàtica com el suport especialitzat de recerca pel personal docent i investigador. A finals del 2010, després de la creació del Departament d'ESSI, el Departament de LSI decideix fer una aposta innovadora i valenta per tal de potenciar els seus grups de recerca i el desenvolupament de projectes: neix el .


Events and activities

Browse all 3 items