Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació (DTHATC) (5 total)

El fou constituït el desembre de 2015 a partir de la fusió del i de la . Pel seu caràcter transversal, imparteix docència en 11 centres docents, en 5 màsters universitaris i en 1 programa de doctorat. Així doncs, el Departament té com a camp de treball ensenyar i investigar, per una banda, la teoria i la història de l’arquitectura enteses en un sentit ampli com a fenomen cultural, i, per l’altra, les estratègies de comunicació oral i escrita de l’anglès tècnic i els fenòmens culturals i socials derivats de la transformació tècnica iniciada per la revolució industrial. L’especificitat doble d’aquest Departament rau en la seva vinculació a l’arquitectura, des de la proximitat als estudis d’humanitats, i a les enginyeries, des de la reflexió sobre el fet tècnic i la cultura i des del perfeccionament de la comunicació en anglès per a propòsits específics. Precisament, per aquest caràcter transversal, el professorat manté una presència destacada en el món editorial, museístic, de la crítica de l’arquitectura, del debat sobre el patrimoni arquitectònic i, en general, el de la cultura.


Events and activities

Browse all 5 items