Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (DCEN) (4 total)

El imparteix docència de primer i segon cicle a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), sent també responsable d'un programa de doctorat que engloba diferents disciplines relacionades amb el sector marítim. Amb tot, el camp de actuació del Departament compren la docència, la investigació i la assistència tècnica a la indústria i a la administració. D'aquesta manera, la docència inclou matèries relacionades amb construccions navals, estabilitat dels vaixells, instal·lacions tèrmiques marines, transport marítim, pesca marítima, gestió d'empreses marítimes, anàlisis i optimització d'instal·lacions marines, dret marítim i medicina marítima, entre altres.


Events and activities

Browse all 4 items