Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (DEPC) (16 total)

La creació del es va aprovar pel Consell de Govern de la UPC el dia 8 d'octubre del 2015, sent el resultat de la fusió del i de la secció de Construccions Industrials del a l'ETSEIB i a l'ETSEIAT. Per tant, el Departament imparteix docència i fa recerca en l’àmbit de l’enginyeria de projectes, l’enginyeria de la construcció, l’eficiència energètica dels edificis, el procés de disseny de nous productes i l’enginyeria ambiental, entre d'altres. A més a més, és també responsable d'assignatures de grau i de màster a titulacions ofertades per escoles d'enginyeria., tot coordinant i participant a l'hora en diferents programes de doctorat. D'altra banda, l’activitat investigadora del DEPC s'organitza en diversos grups de recerca, de manera que la seva producció científica inclou publicacions en revistes indexades d’alt impacte i ponències en congressos de reconegut prestigi internacional derivades de la participació en nombrosos projectes de recerca competitius nacionals i europeus.


Actes i activitats

Llistant tots els 16 ítems