Nomenament de Manuel Martí Recober, director del Departament d'Estadística i Investigació Operativa (DEIO). 2002 (3 total)

Fotografies de la presa de possessió del Professor i primer degà de la FIB Manuel Martí Recober com a nou director del Departament d'Estadística i Investigació Operativa. El nomenament es va dur a terme el dia 15 de juliol del 2002.


Browse all 3 items