Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (DTA) (4 total)

El es va constituir el juliol del 2015, a partir de la unió del i del , en el marc de la reestructuració interdepartamental aprovada al Claustre Universitari del 16 de desembre de 2014. A més a més, a partir del 16 de febrer del 2017, el Consell de Govern va aprovar la modificació d'aquest departament per tal d'incorporar també el personal del . La seva creació va respondre a l’especificitat del caràcter tecnològic de l’arquitectura i a la necessitat de comptar amb professorat vinculat amb les tecnologies de la construcció que s’apliquen habitualment a l’arquitectura. Amb això, es pretén reforçar els àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació.


Events and activities

Browse all 4 items