Departament d'Òptica i Optometria (DOO) (14 total)

El imparteix docència en les diplomatures d'Òptica i Optometria (EUOOT). Completen l'activitat docent el programa de doctorat d'Òptica Aplicada i els diferents cursos d'especialització estretament vinculats a les línies d'investigació. La investigació que es realitza inclou tant projectes d'investigació bàsica com transferència de tecnologia cap a l'entorn industrial. Destaca la realització dels següents projectes:


Events and activities

Browse all 14 items