Departament d'Organització d'Empreses (DOE) (9 total)

El es va crear l’any 1986 com a resultat de la reorganització de diferents grups d’àrees de coneixement vinculades i amb sinergies comunes. Aquesta és una de les particularitats de la nostra unitat, ja que entre els 240 professors que la conformen, trobem experts en les àrees d’enginyeria industrial, economia, ciències empresarials, dret, informàtica, arquitectura tècnica, entre d’altres. Aquest fet ens permet està presents en quasi totes les escoles i facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya i participar en totes les titulacions que actualment s'imparteixen. Així doncs, Com a departament coordina l'ensenyament de 1r i 2n cicle dins el seu àmbit i organitza el programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses, dona suport als seus membres en les activitats de recerca, de transferència de resultats i la participació en la formació continuada que ofereix la UPC.


Events and activities

Browse all 9 items