Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE) (1 total)

El reuneix tots els professors de l'àrea de coneixement Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les àrees de treball del Departament poden englobar-se en dos conceptes bàsics: El Departament imparteix cursos, fa projectes de disseny, assessoraments i dictàmens en tots els àmbits esmentats.


Events and activities

Browse all 1 items