Col·locació de la primera pedra de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 1993 (2 total)

Browse all 2 items