Departament d'Enginyeria Química (DEQ) (1 total)

El va ser creat formalment el 1988, com a resultat de la Llei de Reforma Universitària, unint diversos grups que tenien una llarga història en el mateix camp. El constitueixen actualment professors, investigadors i personal d'administració i serveis. Les activitats de recerca del departament segueixen diferents línies d'investigació i per això participa en diferents grups de recerca. S'imparteix docència en titulacions de Grau i Màster en centres de les àrees geogràfiques de: Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Igualada. Pel que fa a la docència de Doctorat, el DEQ és l'organitzador de 2 programes de doctorat amb Menció de Qualitat i participa en un més de caire interdepartamental.


Events and activities

Browse all 1 items