Nomenament de Félix Solaguren-Beascoa, director del Departament de Projectes Arquitectònics (DPA). Període del 2004-2006 (2 total)

Fotografies de la presa de possessió del Professor Félix Solaguren-Beascoa de Corral com a nou director del Departament de Projectes Arquitectònics (PDA), acte que es va celebrar el dia 8 de juny del 2004. El càrrec que va ostentar fins l'any 2006. Félix Solaguren-Beascoa és Doctor arquitecte i Catedràtic UPC, institució on ha exercit de docent des de 1992. A més a més, des de decembre de 2017, fou nomenat com a director de l'ETSAB.


Browse all 2 items