Institut de Ciències de l'Educació (ICE) (11 total)

L' és una unitat bàsica de la UPC que contribueix a la millora de la qualitat docent mitjançant, entre altres, la promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent i la formació de caràcter docent del professorat. Així doncs, la missió de l'ICE és esdevenir una unitat de referència en l'educació universitària i l'educació secundària en els àmbits de l'enginyeria, les ciències i l'arquitectura, que contribueixi al desenvolupament professional del PDI en tots els àmbits de l'activitat acadèmica. Amb tot, els objectius de l'ICE són:


Events and activities

Browse all 11 items