Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (fins a desembre de 2016) (8 total)

El de la UPC va estar vigent fins al desembre de 2016, moment en què es va separar en dues seccions departamentals (enginyeria tèxtil, per un costat, i enginyeria paperera, per l'altre) que, a l'hora, es van annexar a diferents departaments. La causa d'aquesta dissolució es va dur a terme en el marc de reestructuració interdepartamental impulsada pel Consell de Govern de la UPC a finals del 2014, amb el suport del Claustre Universitari. D'aquesta manera, l'àmbit d'enginyeria tèxtil es va unir amb el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (DCMEM) mentre que l'àmbit d'enginyeria paperera es va fusionar amb el Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (DEGE).


Events and activities

Browse all 8 items