Nomenament de Ramon Folch, president del Consell Social UPC. Període 2004-2008 (7 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Ramon Folch Guillèn com a president del Consell Social de la UPC, càrrec que va ocupar des de l'any 2004 fins a l'any 2008. L'acte de nomenament va tenir lloc el dia 17 de maig de 2004.


Browse all 7 items