Nomenament de Joaquim Molins, president del Consell Social de la UPC. Període 2002-2004 (17 total)

Fotografies de la presa de possessió del Sr. Joaquim Molins i Amat com a president del Consell Social de la UPC, càrrec que va ocupar des de l'any 2002 fins a 2004. L'acte de nomenament es va celebrar el dia 25 de novembre de 2002.


Browse all 17 items