Recull de vistes aèries dels diferents espais del Campus del Baix Llobregat (92 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus del Baix Llobregat en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del CBL i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse first 24 of 92 items

View all
View all