Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) (28 total)

La és la institució creada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i socials de Catalunya. D’acord amb aquests objectius, des de la seva creació l’any 1994, la Fundació Politècnica de Catalunya ha promogut i gestionat l’extensa oferta de programes de la UPC orientats al desenvolupament professional. Des d’aleshores, més de 103.000 professionals han cursat algun dels seus màsters, postgraus, cursos d’especialització i seminaris, en els diferents àmbits de l’enginyeria i l’arquitectura. D’altra banda, la Fundació Politècnica de Catalunya també desenvolupa activitat formativa en el camp de la tecnologia multimèdia en el qual, a través del , ofereix ensenyaments de grau de la UPC en aquest àmbit, així com altres programes de formació i activitats de transferència de coneixement.


Actes i activitats

Llistant els primers 24 de 28 ítems

Veure tot
Veure tot