Inauguració del curs acadèmic 2011-2012 (29 total)

Reportatge fotogràfic de la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 del Sistema Universitari Català per part del Rector i d'autoritats del seu equip de direcció i de la Generalitat de Catalunya. L'acte, celebrat el dia 7 d'octubre de 2011 en l'Auditori de l'Edifici Vèrtex, va comptar amb la lliçó inaugural realitzada pel Sr. Josep Lluís Bonet i Ferrer, president del Consell d'Administració de Fira Barcelona, titulada , així com amb les interpretacions de la Coral d'Arquitectura i de l'Orquestra UPC. A més a més, en el mateix acte, també es va realitzar tant el lliurament de premis per a treballs de recerca d'alumnes de batxillerat i per a projectes formatius de grau superior, com l'entrega de medalles de plata i or per a PAS i les distincions Jaume Vicents Vives per PDI.


Browse first 24 of 29 items

View all
View all