Nomenament d'Antoni Olivé, director del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI). Període 2010-2013 (8 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Antoni Olivé Ramon com a director del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) celebrada el dia 16 de junt de 2010, càrrec que va ocupar fins l'any 2013.


Browse all 8 items