Rector Antoni Giró Roca. 2006-2013 (3 total)

Recull de diversos retrats del Sr. Antoni Giró Roca durant la seva etapa com a Rector UPC, des de l'any 2006 fins al 2013. Nascut a Reus l'any 1949 és llicenciat i doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, així com catedràtic d'universitat de l'àrea de Física Aplicada a la UPC. També ha estat professor de la Universitat Rovira i Virgili (1971-77), de la Universitat de Barcelona (1978-82) i de la UPC (des de 1983). En recerca, ha impulsat la consolidació d'un grup pioner en aplicacions de la simulació amb ordinador a l'estudi del comportament atòmic dels sistemes condensats, mitjançant el mètode de la dinàmica molecular, i en la simulació d'ecosistemes amb el mètode de Monte-Carlo. Actualment, treballa en la modelització i la simulació discreta de sistemes microbians, i en les seves aplicacions a l'enginyeria agroalimentària. D'aquesta manera, ha participat en 27 projectes de recerca, CIRIT, CICYT, DGICYT i de la UE (Esprit, Science, H.C.M.), 15 dels quals ha dirigit. Ha publicat uns setanta treballs, la majoria en revistes especialitzades internacionals, i ha participat com a ponent a més de cent reunions científiques. Ha fet visites i estades de recerca en diversos centres universitaris estatals i de l’estranger (França, Holanda, Alemanya, Regne Unit). Pel que fa a la gestió universitària, ha estat vicedegà i degà de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, director del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, vicerector de Recerca i vicerector de Personal Acadèmic de la UPC. També, durant deu anys, ha estat president de la Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d’Estudis Catalans. Amb tot, durant més de set anys va participar en el govern de la Generalitat, primer com a director general de Recerca i vicepresident de la CIRIT, i després com a director general d'Universitats del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec.


Browse all 3 items