Rector Jaume Pagès Fita. 1994-2002 (3 total)

Recull de diversos retrats del Sr. Jaume Pagès Fita durant la seva etapa com a Rector UPC: des de l'any 1994 fins al 2002. Nascut a Girona l’any 1946 és mestre, enginyer industrial des del 1970, enginyer informàtic i doctor enginyer industrial el 1975. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1971, de manera que ha ocupat diverses places de Mecànica, de Matemàtiques i d'Automàtica. També és catedràtic d'Universitat de l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. D'aquesta manera, ha realitzat nombrosos treballs de recerca en l'àrea del tractament del senyal, sobre síntesi de filtres lineals i no lineals. Ha fet estades a diferents centres de recerca: Laboratori d'Automatique et ses Applications Spatiales de Toulouse, Laboratoire de Signaux et Systèmes de Nice, Centro d'Analise et Processamento de Sinais de Lisboa, University of Southern California de Los Angeles, European Space Operation Center de Darmstaad. Amb tot, ha estat vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya de l’any 1986 al1994, any en què va ser elegit rector. Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec.


Browse all 3 items