Rector Julián Fernández Ferrer. 1976-1978 (3 total)

Recull de diversos retrats del Sr. Julián Fernández Ferrer durant la seva etapa com a Rector de la UPB, des de l'any 1976 fins al 1978. Julián és enginyer industrial aeronàutic i fou elegit per substituir Gabriel Ferraté, que havia estat nomenat director general d’universitats, com a rector de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) l’any 1976. El seu mandat com a rector va coincidir amb la transformació de la UPB, amb la primera organització departamental i la posada en marxa dels instituts universitaris de recerca. Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec.


Browse all 3 items