Nomenament de Pere Duran, president del Consell Social. Període 1985-1993 (2 total)

Fotografies de la presa de possessió i retrats del Sr. Pere Duran i Farrell com a primer president del Consell Social de la UPC, càrrec que ocupar des de desembre de 1985 fins a finals de l'any 1993. Nascut a Caldes de Montbui fa 73 anys, Pere Duran és una de les personalitats més destacades del món industrial i cultural: Enginyer de Camins, es va graduar el 1947 I es va incorporar com a enginyer en cap a Hidroelèctrica de Catalunya. El 1961 va ser nomenat conseller delegat de Catalana de Gas i, posteriorment president de la companyia. A partir de llavors la seva trajectòria professional ha estat lligada a l'expansió del gas a Espanya. Els temes energètics i la diversificació industrial han completat la seva dedicació empresarial. Amb tot, Pere Duran va consolidar el Consell Social com a l'òrgan de connexió entre la Universitat I la societat, tot treballant en sintonia amb els altres òrgans de govern universitari. Així va contribuir al sanejament econòmic i financer de la institució i, durant la seva presidència, el Consell Social va impulsar l'establiment de plans estratègics, col·laboracions amb la UNESCO i la creació de l'Associació d' Amics, entre d'altres, com vies de contacte entre la societat i la Universitat.


Browse all 2 items