Nomenament de Xavier Llobet, president del Consell Social. Període 1994-1997 (2 total)

Fotografies i retrats dels Sr. Xavier Llobet Colom durant i després del seu nomenament com a president del Consell Social de la UPC el dia 11 de gener de 1994, un càrrec que ocupà fins a l'any 1997. Estretament vinculat al teixit industrial de Catalunya, Xavier Llobet ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors del consum i de l'alta tecnologia. Actualment, és president de Barcelona Centre de CADI CAM SA (BC CAD), una empresa dedicada a l'enginyeria de serveis en l'entorn del disseny industrial de la societat inversora Capital Impuls SA, i també és president de la societat Premsa Catalana, editora del diari Avui, entre d'altres càrrecs. Amb tot, des de la creació del Consell Social l'any 1985, Xavier Llobet ha ocupat la presidència de la Comissió Econòmica d'aquest òrgan, sent un dels impulsors de l'estratègia futura de la UPC en el marc de la formació continuada, adreçada a la formació permanent i el reciclatge. Es també partidari de l'adaptació dels ensenyaments tècnics a les necessitats de la realitat europea i defensor d'una estreta col·laboració amb països i organismes de l'Europa comunitària en matèria de formació. [Biografia fins al moment de la presa de possessió]


Browse all 2 items