Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària. 2019 (15 total)

22è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2019 El jurat format per Pere Casals, president del jurat; Núria Garrido; Jordi Segalàs (excusa la seva assistència), Laura Pérez Martínez, Carlos David Pérez Segarra, Ariadna Llorens i Araceli Adam, que actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 20 de maig de 2019 a la seu del Consell Social de la UPC, ACORDA Atorgar el 22è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents: MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent, a la professora Isabel Mercader Calvo, del departament de Física, i al professor Miguel Valero García, del departament d’Arquitectura de Computadors. La candidatura de la professora Mercader ha estat presentada per Daniel Crespo, director del departament de Física, i ha rebut el recolzament de la delegació d’estudiants de la seva escola (Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions, DAT). El jurat destaca la seva excel·lència docent inqüestionable, el seu perfil polivalent de professora dedicada als estudiants i a la seva docència, tot actualitzant continguts i aportant canvis i millores, l’estima que ha generat com a docent i la seva trajectòria exitosa en les diferents facetes docents, atès que ha aconseguit combinar aquesta activitat docent amb una també molt important tasca de recerca i és respectada per la seva capacitat de coordinar-se amb els seus parells i la seva bona disposició a col·laborar. La candidatura del professor Valero ha estat presentada per Luis G. Alonso, director de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, per Beatriz Otero, directora del departament d’Arquitectura de Computadors, per la delegació d’estudiants del Campus Baix Llobregat i per un grup de 17 PDI de diferents departaments la UPC. El jurat destaca la seva dedicació continuada a la docència universitària i la seva trajectòria essencial de dedicació a la formació del professorat en docència universitària i a l’impuls a la innovació docent, aspectes pels quals és un referent a diverses universitats. Ha acompanyat nombrosos professors en la cerca personal i en equips per assolir una òptima qualitat en la seva docència, ajudant-los a respondre a preguntes essencials: Per què no aprenen els meus alumnes com jo voldria? Quina és la manera més eficaç d'aprendre en general, i d’aprendre el meu contingut específic en particular (informàtica en el seu cas)? Què puc fer jo com a professor per ajudar més als meus alumnes a aprendre? Per les seves qualitats reconegudes de docents excel·lents, cadascú en la seva faceta més destacada, ambdós guardonats són una mostra de la qualitat docent de la Universitat Politècnica de Catalunya. MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent a la iniciativa CreativeLAB, de l’equip encapçalat pel professor Xavier Roca Ramon, del departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, i format per Beatriz Amante (Enginyeria de Projectes i de la Construcció), Cecilio Angulo (Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial), Santiago Bogarra (Enginyeria Elèctrica), Ignasi Esquerra (Teoria Senyal i Comunicacions), Núria Garrido (Màquines i Motors Tèrmics), David González (Enginyeria Electrònica), Carme Hervada (Física), Jose Luis Lapaz (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Josefina López (Ciències de la Computació), Álvaro Luna (Enginyeria Elèctrica), Joaquim Marqués (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), José Carlos Martínez Malo (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Marc Nicolau (Enginyeria de Projectes i de la Construcció), Carlos Rio Cano (Enginyeria Mecànica i Personal d’Administració i Serveis), Antoni Salvador (Personal d’Administració i Serveis), David Sánchez Carreras (CITM), Jorge Sans (Enginyeria Mecànica), Bartomeu Ventayol (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), i Jordi Voltas (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), De la candidatura guardonada, el jurat destaca que ofereix als estudiants una molt bona oportunitat de treballar amb empreses punteres i estar sotmesos a un nivell d’exigència i implicació quasi professional, que està basada en la metodologia de treball per reptes tecnològics proposats per les empreses d’acord amb el professorat (combina tutors acadèmics amb assessorament de professionals de les empreses, el seu caràcter multidisciplinar que ha permès generar la participació d’estudiants de diferents graus i màsters, la participació de dos centres de la UPC, que il·lustra de forma exitosa per a tots els agents implicats la col·laboració universitat-empresa, el fet que està centrat en el sector de l’automoció i la mobilitat, i el potencial de replicabilitat del projecte en contextos docents universitaris de diferents àmbits. Aquest entorn docent que es proposa als estudiants s’ofereix tot en anglès i es desenvolupa sota el paraigües i el suport del consorci CARNET, que la UPC té signat amb vàries empreses.


Browse all 15 items