Biblioteca Rector Gabriel Ferraté: 25 Anys

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté va ser inaugurada al desembre del 1996. Aquesta exposició d’imatges recull i celebra els 25 anys d’existència d’un servei que arriba a aquesta edat sense perdre cap de les característiques que el converteixen en el més utilitzat per la comunitat del Campus Nord de la UPC tant a nivell presencial com virtual.

Tot i que la Biblioteca està bàsicament vinculada als tres centres del Campus Nord: E.T.S d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona i la Facultat d'Informàtica de Barcelona, les seves característiques i dimensions la converteixen en una de les biblioteques universitàries més importants del sud d’Europa en els àmbits científics i tecnològics. La present mostra vol donar testimoni resumit d’aquesta realitat així com reconèixer la feina de totes aquelles persones que l’han fet realitat treballant a la nostra Biblioteca durant tots aquests anys.