Browse items (297 total)

  • Coverage is exactly "Catalunya. Barcelona. Campus Nord. Carrer Jordi Girona, núm. 1-3. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Sala d'Actes"