Browse items (1 total)

  • Coverage is exactly "Catalunya. Barcelona. Campus Nord. Carrer Jordi Girona, núm. 1-3. Sala d'Actes. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) Catalunya. Barcelona. Campus Nord. Carrer Jordi Girona,"