Browse items (4 total)

  • Coverage is exactly "Catalunya. Barcelona. Campus Nord. Carrer Jordi Girona, núm. 1-3. Sala de Conferències. Edifici C1. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)"