Browse items (3 total)

  • Coverage is exactly "Catalunya. Barcelona. Carrer Comte d'Urgell, núm. 173-215. Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). Sala d'actes."