Browse items (2 total)

  • Coverage is exactly "Universitat Politècnica de Catalunya. Gabinet del Rector Catalunya. Barcelona. Campus Nord. Plaça Eusebi Güell, núm. 6. Edifici Vèrtex. Auditori"