Browse items (72 total)

  • Collection: Presa de possessió del rector Francesc Torres Torres i dels membres del Consell de Direcció. 2017-2021