Recull de vistes aèries dels diferents espais del Campus de Terrassa (27 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus de Terrassa en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del Campus de Terrassa i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse first 24 of 27 items

View all
View all