Nomenament de Josep Joaquim Masdemont, director del Departament de Matemàtica Aplicada I (DMAI) (9 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Josep Joaquim Masdemont Soler com a director del Departament de Matemàtica Aplicada I (actualment Departament de Matemàtiques o DMA), en substitució a la prof. María Teresa Martínez-Seara Alonso, anterior directora del departament. L'acte es va dur a terme el dia 7 de març de 2012.


Browse all 9 items