Nomenament d'Oriol Serra, director del Departament de Matemàtica Aplicada IV (DMA4). 2009 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Oriol Serra Albó com a director del Departament de Matemàtica Aplicada IV (DAM5), actualment no vigent. L'acte es va dur a terme al Campus Nord el dia 4 de setembre de 2009 i va comptar amb la presència del Rector Antoni Giró, la Sra. Ana Abelaira, secretària general i d'altres autoritats. Del 2005 al 2009 va ser vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de l’FME del 2005 al 2009. També va ser vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de l’FME, on dirigeix l’Oficina de Suport a la Recerca Matemàtica des de l’any 2004. A més a més, és Especialista en matemàtica discreta, sent responsable del grup de recerca Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions (COMBFGRAF) de la UPC.


Browse all 6 items