Nomenament de Salvador Cardona, director del Departament d'Enginyeria Mecànica (DEM). 2009 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Salvador Cardona com a director del Departament d'Enginyeria Mecànica (DEM), acte celebrat a la Sala de Juntes de l'ETSEIB el dia 4 de novembre de 2009, en el qual van assistir el Rector Antoni Giró i la Sra. Ana Abelaira, secretària general, entre d'altres.


Browse all 6 items